ORGANITZACIÓ

Paquets de treball

El projecte IMPaCT Cohorte està format per 11 paquets de treball (PT)

pt1
pt2
pt3
pt4
pt5
pt6
pt7
pt8
pt9
pt10
pt11