Introducció - PT - 7

PT7 - Recollida i transmissió d’informació i control de qualitat