Introducció - PT - 10

PT10 - Contribució a l’Espai Nacional de Dades de Salut (Estratègia de Salut Digital Ministeri de Sanitat)