cohort IMPaCT

cohort IMPaCT

A través del Programa de Medicina Predictiva, un dels tres eixos estratègics d'IMPaCT, es configurarà una cohort de base poblacional, multipropòsit, que integrarà informació d'estils de vida i context social i ambiental, situació clínica i molts altres factors.

Aquest projecte està coordinat pel Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) a través de la seva àrea d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP).

La investigadora principal del projecte és Marina Pollán Santamaría, directora científica del CIBERESP i investigadora del Centre Nacional d´Epidemiologia de l´Instituto de Salud Carlos III.

Medicina

LLa Cohort IMPaCT es caracteritza per la seva notable grandària, l'ús intensiu de tecnologies de la informació i comunicació (TICs), la inclusió d'un examen físic, informació ambiental recollida d'una extensa col·lecció de mostres biològiques, i els contactes periòdics amb cada participant al llarg de 20 anys.

Es desenvolupa en els 50 centres IMPaCT, centres d'atenció primària de salut pertanyents als serveis sanitaris de les 17 Comunitats Autònomes i de Ceuta i Melilla, en els quals es realitza el reclutament, la recollida d'informació i el contacte periòdic amb els participants.

El projecte recopila informació de cada participant a través de qüestionaris, exploracions físiques i mitjançant la recollida de diferents mostres biològiques als Centres de Salut implicats. Les dades es posaran a la disposició de la comunitat científica per a desenvolupar altres projectes de recerca d'interès per a la societat.

Responsables territorials

OBJECTIUS DEL PROJECTE

01

Millorar la comprensió de les causes de les malalties i condicions de salut que són prioritàries en salut pública, inclosos el deteriorament funcional associat a l'edat, les lesions i la discapacitat.

02

Seguiment de l'estat de salut dels residents a Espanya, amb especial atenció a les desigualtats en salut (Salut Pública de precisió).

03

Predir el risc de malaltia i d'altres condicions de salut, inclosos el deteriorament funcional associat a l'edat, les lesions i la discapacitat (Medicina Preventiva de precisió).

04

Identificar biomarcadors de malaltia subclínica o en fases inicials, així com biomarcadors de fenotips específics de potencial utilitat a la pràctica clínica (Medicina Clínica de precisió).

BENEFICIS

La Cohort IMPaCT és una gran infraestructura pública de recerca de la salut. Aquesta gran cohort contribuirà al desplegament efectiu de la Salut Pública i la Medicina de Precisió al Sistema Nacional de Salut. Per això, la Cohort IMPaCT beneficiarà a:

Tota la societat espanyola

Gràcies a les dades d'aquest estudi, es pretén, amb el coneixement generat, millorar l'estat de salut de tota la població resident a Espanya. D'una banda, es desenvoluparan models predictius que s'utilitzaran en medicina preventiva. Aquesta prevenció serà individualitzada i personalitzada en funció de les característiques ambientals del lloc de residència, o la posició socioeconòmica. D'altra banda, ajudarà al diagnòstic precoç de les principals malalties, amb la identificació de biomarcadors mesurables en sang o altres mostres biològiques de fàcil accés. A més, es milloraran les estratègies terapèutiques, mitjançant el tractament personalitzat.

Participants de la Cohort

Es beneficiaran de complets exàmens de salut realitzats pel personal IMPaCT. Els resultats de les proves es valoraran per professionals mèdics, i es comunicarà als participants qualsevol troballa que requereixi atenció sanitària, facilitant l'accés a aquesta. Els lliurarem els resultats de les analítiques de les mostres de sang (hemograma i bioquímica), juntament amb la part més rellevant d'informació de l'examen físic.

Professionals implicats

Els professionals sanitaris que participin en el projecte seran nomenats Investigadors Clínics Associats de la Cohort IMPaCT. Formaran part del major estudi de recerca centrat en Atenció Primària desenvolupat a Espanya.

Comunitat Científica

La Cohort IMPaCT proporcionarà gran quantitat de dades per a desenvolupar noves investigacions a proposta de la comunitat científica. Un element clau per a això serà el gran Biobanc que permetrà realitzar moltes determinacions analítiques al llarg de les pròximes dècades, per a respondre a noves preguntes de recerca.

Impact Cohorte Impact Cohorte Impact Cohorte Impact Cohorte