Introducció - PT - 5

PT5 - Elaboració d’estratègia de seguiment actiu i fidelització dels participants