Introducció - PT - 3

PT3 - Definició i mesura de les variables d’interès