Variables estudiades

Qüestionari de salut

Aquest qüestionari es recollirà cada 5 anys; a més, cada 6 mesos es convidarà als participants a emplenar altres qüestionaris específics.

El Qüestionari consta dels següents grans blocs:

 • Variables d’identificació personal

 • Variables demogràfiques

 • Constitució i característiques físiques

 • Nivell econòmic i classe social

 • Condició d'ocupació i seguretat laboral

 • Salut reproductiva

 • Consum i exposició al tabac

 • Consum de begudes alcohòliques

 • Consum d’altres drogues

 • Qualitat de vida relacionada amb la salut

 • Discapacitat

 • Salut mental

 • Son i alteracions del ritme circadià

 • Soledat, contacte social i altres variables de la xarxa social

 • Dolor crònic

 • Salut oral

 • Visió

 • Audició

 • Activitat física i sedentarisme

 • Alimentació

 • Assegurança privada

 • Consum i ús d’aigua

 • Qualitat de vida als espais urbans

 • Exposició al soroll

Proves físiques

Cada 5 anys a totes les persones participants se’ls realitzarà una sèrie de proves físiques per a conèixer els canvis en l'estat de salut. Aquestes proves abasten molts dels sistemes del cos humà, la seva realització aportarà gran quantitat d'informació per a l'estudi. Es tracta de les següents proves:

Antropometría

Antropometria

 • Talla i pes

 • Bioimpedància

 • Valoració de la força de la mà

 • Mesurament ecogràfic muscular i de teixit adipós

Exploración Cardiovascular

Exploració Cardiovascular

 • Electrocardiograma

 • Índex Turmell Braç

 • Seguiment Ambulatori de la Pressió Arterial

 • Mesurament ecocardiogràfic

Actividad y Función Física

Activitat i Funció Física

 • Accelerometria

 • Capacitat cardiorespiratòria al cicloergòmetre

 • SPPB: Short Physical Performance Battery (en >65 anys)

Audición

Audició

 • es realitzarà una Audiometria

Realización de un Examen oral básico

Realització d’un Examen oral bàsic

Diabetes

Cribratge de Diabetis

Test de Batería Cognitiva

Test de Bateria Cognitiva

 • Fototest

 • Mini-Cog

 • Symbol-Digil Modalities test

 • Finger Tapping Test

Mostres biològiques

Cada 5 anys es recolliran mostres biològiques de totes les persones participants. El tipus de mostres recollides, així com els Protocols Normalitzats de Treball han estat dissenyats per l'Equip de treball de Mostres Biològiques del Programa de Medicina Predictiva de l’IMPaCT.

Es realitzaran extraccions sanguínies mitjançant venopunció per a realitzar anàlisis bioquímiques, hemogrames, així com altres assajos en el futur. A més, es recolliran mostres d'orina, femta i ungles.