IMPACT KOHORTEA

IMPACT KOHORTEA

IMPaCTen hiru ardatz estrategikoetako bat den Medikuntza Prediktiboko Programaren bidez, populazio-oinarriko eta xede anitzeko kohorte bat eratuko da. Kohorte horrek bizitza-estiloei, gizarte- eta ingurumen-testuinguruari, egoera klinikoari eta beste faktore askori buruzko informazioa bilduko du

Proiektu hori Sareko Ikerketa Biomedikorako Zentroa Partzuergoak (CIBER) koordinatzen du, Osasun Publikoko Epidemiologiaren arloaren (CIBERESP) bitartez

Proiektuko ikertzaile nagusia Marina Pollán Santamaría da, CIBERESPeko zuzendari zientifikoa eta Karlos III.a Osasun Institutuko Epidemiologia Zentro Nazionaleko ikertzailea

Medicina

IMPaCT Kohorteak honako hauek ditu ezaugarri bereizgarri: tamaina handia, informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) erabilera intentsiboa, azterketa fisiko bat egitea, lagin biologikoen sorta handi batetik bildutako ingurumen-informazioa eta parte-hartzaile bakoitzarekiko aldizkako harremanak 20 urtean

17 autonomia-erkidegoetako eta Ceuta eta Melillako osasun-zerbitzuetako lehen mailako osasun-arretako 50 IMPaCT zentrotan garatzen da. Zentro horietan, errekrutamendua, informazio-bilketa eta parte-hartzaileekiko aldizkako harremanak egiten dira

Proiektuak parte-hartzaile bakoitzaren informazioa biltzen du galde-sorten, miaketa fisikoen eta inplikatutako osasun-zentroetan lagin biologikoak hartzearen bidez. Datuak komunitate zientifikoaren esku jarriko dira, gizartearentzat interesa duten beste ikerketa-proiektu batzuk garatzeko.

Lurralde-kudeatzaileak

OPROIEKTUAREN HELBURUAK

01

Osasun publikoan lehentasuna duten gaixotasunen arrazoien eta osasun-baldintzen ulermena hobetzea, adinari lotutako narriadura funtzionala, lesioak eta desgaitasuna barne

02

Espainian bizi diren pertsonen osasun-egoera monitorizatzea, osasun-arloko desparekotasunak bereziki kontuan hartuta (Doitasunezko Osasun Publikoa)

03

Gaixotasunaren eta beste osasun-baldintza batzuen arriskua aurreikustea, adinari lotutako narriadura funtzionala, lesioak eta desgaitasuna barne (Doitasunezko Prebentzio Medikuntza)

04

Gaixotasun subklinikoaren edo hasierako faseetako gaixotasunaren biomarkatzaileak eta praktika klinikoan erabilgarriak izan daitezkeen fenotipo espezifikoen biomarkatzaileak identifikatzea (Doitasuneko Medikuntza Klinikoa)

ONURAK

IMPaCT Kohortea osasuna ikertzeko azpiegitura publiko handia da. Kohorte handi horrek Osasun Sistema Nazionalean Doitasunezko Osasun Publikoa eta Doitasunezko Medikuntza eraginkortasunez hedatzen lagunduko du. Hortaz, IMPaCT Kohortearen onuradunak honako hauek izango dira:

Espainiako gizarte osoa

Azterlan honen datuen bidez eta sortutako ezagutzarekin, Espainian bizi diren herritar guztien osasun-egoera hobetu nahi da. Bestalde, prebentzio-medikuntzan erabiliko diren eredu prediktibo batzuk garatuko dira. Prebentzio hori indibidualizatua eta pertsonalizatua izango da, bakoitza bizi den lekuaren ingurumen-ezaugarrien edo egoera sozioekonomikoaren arabera. Bestalde, gaixotasun nagusien diagnostiko goiztiarra egiten lagunduko dute, odolean neur daitezkeen biomarkatzaileen identifikazioaren edo erraz eskura daitezkeen beste lagin biologiko batzuen bidez. Gainera, estrategia terapeutikoak hobetuko dira tratamendu pertsonalizatuaren bidez.

Kohorteko parte-hartzaileak

IMPaCTeko langileek osasun-azterketa osoak egingo dizkiete. Proben emaitzak profesional medikoek baloratuko dituzte, parte-hartzaileei osasun-arreta behar duen edozein aurkikuntzaren berri emango zaie, eta arreta hori erraztuko zaie. Odol-laginen analitiken (hemogramaren eta analitika biokimikoaren) emaitzak emango dizkizuegu, azterketa fisikoaren informazioaren atalik garrantzitsuenarekin batera.

Inplikatutako profesionalak

Proiektuan parte hartzen duten osasun-arloko profesionalak IMPaCT Kohorteko ikertzaile kliniko elkartu izendatuko dira. Espainian lehen mailako arreta ardatz hartuta egindako ikerketa-azterlanik handienaren parte izango dira.

Komunitate zientifikoa

IMPaCT Kohorteak datu kantitate handia emango du komunitate zientifikoak proposatuta ikerketa berriak egiteko. Horretarako funtsezko elementu bat biobanku handia izango da. Biobanku horri esker, zehaztapen analitiko asko egin ahal izango dira datozen hamarkadetan, ikerketa-galdera berriei erantzuteko.

Impact Cohorte Impact Cohorte Impact Cohorte Impact Cohorte